Rent a car rečnik

Zabrana

Rent A Car zabranjuje: - da se iznajmljenim vozilom putuje u sledeće države/ teritorije: Kosovo, Albanija, Engleska, Turska, Rusija i sve bivše sovjetske republike - da klijent pozajmi tj dozvoli drugom licu, bez saglasnosti agencije, da upravlja iznajmljenim vozilom - da klijent prevozi veći broj putnika od dozvoljenog - da klijent svojevoljno servisira, pregleda, popravlja ili zamenjuje delove iznajmljenog vozila osim zamene 1 gume u slučaju gumi defekta korišćenjem rezervne gume i dizalice iz prtljažnika vozila - da klijent upravlja iznajmljenim vozilom pod uticajem lekova, droga ili alkohola - da klijent koristi iznajmljeno vozilo u cilju obavljanja prevoza putnika za nadoknadu, prevoza životinja, prevoza tereta preko dozvoljenog limita u prtljažniku, prevoza opasnih i prljavih materija - da klijent na iznajmljeno vozilo prikači prikolicu - da klijent iznajmljeno vozilo koristi za izvršenje krivičnog dela ili carinskog prekršaja - da klijent iznajmljenim vozilima učestvuje u auto-moto trkama, relijima i drugim javnim manifestacijama - da klijent vrši bilo kakva testiranja na iznajmljenom vozilu - da klijent iznajmljeno vozilo brendira tj. da lepi nalepnice na vozilo bez posebnog odobrenja rent a car agencije Sve navedene zabrane imaju za posledicu naplatu štete u punom iznosu a u pojedinim slučajevima i krivičnu prijavu tužilaštvu za materijalnu i nematerijalnu štetu.

Find Your Rental Car