Rent a car rečnik

Vraćanje vozila

Rent A Car vozilo se vraća na dogovorenu lokaciju u određeno vreme, određenog dana, kako je i dogovoreno u ugovoru o najmu vozila. U slučaju da klijent želi da promeni dogovorene uslove vraćanja vozila, dužan je da traži saglasnost Rent A Car-a.

Find Your Rental Car