Rent a car rečnik

Ugovor o najmu

Ugovor o najmu je dokument kojim se ugovaraju uslovi i cene i na osnovu koga se vrši obračun i naplata najma. Ugovor o najmu se potpisuje prilikom preuzimanja rent a car vozila.

Find Your Rental Car