Rent a car rečnik

Produžetak najma

Klijent može produžiti najam na 1 ili više dana od ugovorenog trajanja najma, isključivo uz saglasnost Rent A Car-a. Produžetak najma se doplaćuje u skladu sa cenovnikom.

Find Your Rental Car