Rent a car rečnik

Polisa osiguranja

Polisa osiguranja je dokument kojim se dokazuje da je vozilo osigurano od štete i krađe kod osiguravajućeg društva. Polisa osiguranja je sastavni deo dokumentacije koju klijent preuzima prilikom iznajmljivanja vozila.

Find Your Rental Car