Rent a car rečnik

Paket

Paket je jedinstvena ponuda najma vozila na određeni period (npr.7 dana) sa određenom cenom koja se ne može menjati u slučaju da se vozilo koristi kraće od vremena predviđenog u ponudi.

Find Your Rental Car