Rent a car rečnik

Osiguranje vozila

Rent A Car vozila su osigurana od štete i krađe a takođe, osigurani su i putnici u rent a car vozilu. Klijent koji iznajmljuje vozilo može da bira vrstu osiguranja od štete i krađe (sa ili bez učešća u šteti/krađi), od čega zavisi i cena osiguranja za najam. Klijent može izabrati i da plati osiguranje putnika ali ovo osiguranje nije obavezno.

Find Your Rental Car