Rent a car rečnik

Klijent

Klijent je pravno ili fizičko lice koje sklopi ugovor o najmu vozila sa Rent A Car-om.

Find Your Rental Car