Rent a car rečnik

Gume

Rent A Car u skladu sa zakonom, vrši zamenu guma propisanih dimenzija u letnjem i zimskom periodu. Gume nisu predmet osiguranja pa je tako klijent odgovoran za štetu nastalu na gumama.

Find Your Rental Car