Rent a car rečnik

GPS

GPS je navigacioni sistem tj. aparat sa integrisanim mapama puteva u zemlji i inostranstvu. Koristi se za precizno nalaženje i navođenje do željene destinacije, unošenjem podataka o početnoj i završnoj poziciji tj. lokaciji. Rent A Car u svojoj ponudi ima GPS navigacione aparate koje iznajmljuje svojim klijentima kao dodatnu opremu.

Find Your Rental Car