Rent a car rečnik

Evropski izveštaj

Evropski izveštaj o šteti je dokument koji je svaki vozač obavezan da ima u svom vozilu a služi za evidenciju štete nastale prilikom saobraćajnog udesa manjih razmera, kada nije potrebno pozivati policiju na uviđaj. Na osnovu evropskog izveštaja, učesnici u udesu sporazumno potražuju naplatu štete od osiguravajućeg društva. Rent A Car je u skladu sa zakonom , u dokumentaciji koju predaje klijentu kod preuzimanja vozila, predaje i evropski izveštaj o šteti za svako vozilo ali zbog posebnih uslova i vrsta osiguranja za rent a car kompanije, ne priznaje sporazum između klijenta koji je iznajmio rent a car vozilo sa drugim učesnikom/učesnicima u udesu jer nije ovlašćen da pregovara i sporazumeva se u ime Rent A Car-a. Klijent je dužan da u bilo kojoj situaciji, sa ili bez drugog učesnika u šteti, bilo da je u pitanju šteta malih razmera, pozove policiju koja je dužna da sačini policijski zapisnik na osnovu koga Rent A Car potražuje nadoknadu štete od osiguravajućeg društva.

Find Your Rental Car