Rent a car rečnik

Dugoročni najam

Dugoročni najam je zapravo poslovni najam – namenjen je pravnim licima. Iznajmljuje se 1 ili više vozila na period od minimum 1 godine do maksimum 4 godine. Dugoročni najam se plaća mesečno, na početku meseca za tekući mesec. Rent A Car i zainteresovano pravno lice sklapaju ugovor kojim se preciziraju opšti uslovi i cena najma kao i druge usluge koje su uključene u cenu. Dugoročni tj. poslovni najam vozila je ekonomično, fleksibilno i jednostavno rešenje za pravna lica koja za sve usluge i sva vozila dobijaju 1 fakturu mesečno. Na ovaj način, najam vozila ne optetećuje bilans stanja pravnog lica već se samo evidentira u troškovima.

Find Your Rental Car