Rent a car rečnik

Dodatni dan najma

Rent A Car precizno ugovara tačan broj dana najma sa klijentom pre preuzimanja vozila i ugovara se tačan iznos za naplatu najma. Međutim, u određenim situacijama dolazi do potrebe klijenta da produži najam vozila. U ovim situacijama klijent je dužan da traži odobrenje za produžetak najma od Rent A Car-a i ukoliko dobije odobrenje, platiće dodatno cenu najma za dodatni ili dodatne dane najma. Dodatni dan najma se takođe koristi i u obračunu najmova koji uključuju cenu za paket. Na primer, paket 14 dana najma ima jedinstvenu cenu a ako klijent želi da vozilo iznajmi na 17 dana, obračunaće mu se cena paketa + 3 dodatna dana najma.

Find Your Rental Car