Rent a car rečnik

Dnevni najam

Dnevni najam vozila traje minimalno 1 dan – 24 sata. Najam realno može trajati i kraće ali se kao osnov za obračun najma uzima cena dnevnog najma.

Find Your Rental Car