Rent a car rečnik

Devizni kurs

Rent A Car iskazuje svoje cene u valuti EURO a naplatu vrši u dinarima, na dan obračuna, po srednjem ili prodajnom kursu banke, zavisno da li obračun radi za pravno ili fizičko lice.

Find Your Rental Car