Rent a car rečnik

Asistencija na putu

Asistencija na putu znači da ukoliko se automobil kojim upravljate pokvari na putu, možete zatražiti pomoć u otklanjanju kvara ili uslugu šlep službe koja će vozilo prevesti do servisa.

Find Your Rental Car