Rent a car rečnik

Agent

Agent je lice zaposleno u rent a car agenciji koje operativno obavlja poslove izdavanja i vraćanja vozila, sačinjava ugovor o najmu vozila, vrši obračun najma i naplatu najma i depozita, daje informacije klijentima o cenama i opštim uslovima najma.

Find Your Rental Car