Rent a car rečnik

Accris code

Za označavanje grupa u rent a car-u koriste se međunarodni Acriss kodovi. Npr: EBMN označava: E (ekonomska klasa, mali gradski auto), B (2 vrata), M (manuelni menjač), N (ne klima). Ili EDAR (ekonomska klasa, mali gradski auto), D (5 vrata), A (automatski menjač), R (da klima). Dakle, kada se spoje grupe i kodovi, dobijamo sledeće: A grupa (EBMR), C grupa (EDAR), itd.

Find Your Rental Car